کانال کدال
1399/10/29
08:00
📊 نماد : سخواف 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: سيمان مجد خواف ✅ تمام درصد های گز...

📊 نماد : سخواف📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : سیمان مجد خواف✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۳۷٪)


از مبلغ ۵۰,۰۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۶۸,۳۷۷ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۳۵٪)


از مبلغ (۱۹,۶۵۴) میلیون ریال به مبلغ (۱۲,۸۲۴) میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۳۵٪)


تحقق سود (۲۴) ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ (۲۶) ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔽(-۱٪)


علت عمده این کاهش ، کاهش دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۳٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔽(-۳٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔽(-۳۲٪)


علت: کاهش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سخواف #صورت_مالی۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۲۱:۵۴:۴۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0