سیگنال رانتی
1399/08/11
12:27
یک روز مانده به بزرگترین انتخابات بورس ایران سال ۲۰۱۶ وقتی ترامپ رای اورد کل بازار صف فروش شد ولی بعدش چی شد

یک روز مانده به بزرگترین انتخابات بورس ایران
سال ۲۰۱۶ وقتی ترامپ رای اورد کل بازار صف فروش شد ولی بعدش چی شد

انتهای خبر

0
0