سهم گلچین
1399/12/05
16:18
#افزایش_سرمایه #بورس آگهی ثبت افزایش سرمایه بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/20 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ر...

#افزایش_سرمایه


#بورس


آگهی ثبت افزایش سرمایهبر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۷۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۵۳۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#وصنا


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.انتهای خبر

0
0