بانی فام
1399/10/09
09:50
#دیدبان_خبری_بازار #فملی آگهی ثبت افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه: 97% محل تامین: #سود_انباشته

#دیدبان_خبری_بازار


#فملی


آگهی ثبت افزایش سرمایه


درصد افزایش سرمایه: ۹۷٪


محل تامین: #سود_انباشتهانتهای خبر

0
0