بورس نیوز
1400/10/09
08:16
تصمیمات مجمع عمومی "قاروم" ثبت شد

شرکت قند ارومیه تصمیمات مجمع عمومی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.


انتهای خبر

0
0