کدال۳۶۰
1399/10/10
13:19
#دکیمی اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت صنعتی کیمیدارو ▪️ شرکت صنعتی کیمیدارو در ...

#دکیمی


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت صنعتی کیمیدارو
▪️ شرکت صنعتی کیمیدارو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۶۹۲ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٪ افت داشته است▪️ «دکیمی» با سرمایه ثبت شده ۵۷۶,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳۹۸,۴۹۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۱۳:۱۹:۵۸ (۷۰۷۹۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0