همفکران
1399/10/07
12:29
#نبض_بازار 📈خبر تجدید ارزیابی ۲۳۳ درصدی #رانفور سهم را از صف فروش به صف خرید رساند.

#نبض_بازار


📈خبر تجدید ارزیابی ۲۳۳ درصدی #رانفور سهم را از صف فروش به صف خرید رساند.انتهای خبر

0
0