سهم گلچین
1401/06/01
22:11
❇️گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی منتشر شد 🔹آغاز مرداد همراه بود با اعتراض‌هایی به بانک مرکزی به خاطر افزایش نرخ سود بین بانکی و سپس کاهشی ناگهانی ...

❇️گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی منتشر شد🔹آغاز مرداد همراه بود با اعتراض‌هایی به بانک مرکزی به خاطر افزایش نرخ سود بین بانکی و سپس کاهشی ناگهانی که در نرخ سود ریپو (به تعبیری نرخی که بانک مرکزی با آن به بانک‌ها قرض می‌دهد) و نرخ سود بین بانکی رخ داد؛ کاهشی که به زعم برخی تحت تاثیر فشارها به بانک مرکزی رخ داد و به نظر عده‌ای دیگر، از جمله پیامدهای اعتبار تخصیص‌داده‌شده به بانک‌ها در راستای خرید تضمینی گندم دولت بود.🔹پس از گذشت از نیمه مرداد، نرخ سود ریپو ابتدا از ۲۰ درصد به ۲۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد و در نهایت تا پایان مردادماه با رشد سریع‌تری به ۲۰.۷۱ درصد رسید. بنابراین روند گذشته سیاستگذاری پولی در افزایش نرخ سود سیاستی دوباره از سر گرفته شده است.🔹پس از دو هفته اول مرداد که به صورت استثنا تزریق مثبت نقدینگی کوتاه‌مدت به بانک‌ها صورت گرفت، دوباره انقباض نقدینگی در بازار ثانویه عملیات بازار (OMO) اتفاق افتاده است. به طوری که در عملیات بازار باز ۳۱ مرداد به صورت خالص ۱.۸ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانک‌ها توسط بانک مرکزی منقبض شد.//فردای اقتصادانتهای خبر

0
0