کدال۳۶۰
1399/10/29
08:50
#دکپسول ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران 🔹 سرمایه فعلی: 200,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 100,0...

#دکپسول


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران🔹 سرمایه فعلی: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۵۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: تامین بخشی از مخارج خرید ماشین‌آلات تولیدی پوکه کپسول ژلاتین🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰۰٪)
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۸:۴۹:۴۹ (۶۸۵۹۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0