کدال۳۶۰
1400/03/24
10:55
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل ...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۸۱,۷۰۹,۸۰۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۱٪ به مبلغ ۲۵۱,۲۸۷,۴۶۶ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۳-۲۴ ۱۰:۵۵:۰۰ (۷۵۷۰۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0