کارگزاری آبان
1400/09/10
10:04
📈شیمیایی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند.#پترول، #نوری، #پارس، #شلرد، #شاراک، #آریا، #شگویا، #فارس، #تاپیکو و #ش...

📈شیمیایی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با فشار فروش افت قیمت را تجربه می کنند.#پترول، #نوری، #پارس، #شلرد، #شاراک، #آریا، #شگویا، #فارس، #تاپیکو و #شپدیس با برتری فروشندگان در مدار منفی داد و ستد می شوند. در این میان #شفن، #شدوص، #شلعاب، #کلر و #شفارا مثبت و متعادل معامله می شوند. #شپلی و #شتوکا نیز نماد های پر تقاضای گروه اند.


انتهای خبر

0
0