موج مثبت Positive Wave
1399/08/11
10:55
بازار که داشت بالا میرفت و شاخص حوالی 1800 تا 2000 بود هر روز حقوقی ها میفروختند و حقیقی ها در صف خرید بودند بیخیال هم نمیشدیم درسته شاخص بازم ب...

بازار که داشت بالا میرفت و شاخص حوالی ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ بود


هر روز حقوقی ها میفروختند و حقیقی ها در صف خرید بودند


بیخیال هم نمیشدیم


درسته شاخص بازم بالاتر میرفت ولی حقوقی ها فرصت فروش را استفاده میکردند ما در رویای سود بیشتر بودیمالان شاخص رسیده به کانال ۱۲۰۰


حقوقی ها هر روز میخرند و حقیقی ها در صف فروش هستند


بیخیال هم نمیشن


درسته شاخص شاید بازم بره پایینتر


ولی حقوقی ها قیمتهای فعلی را گاها فرصت خرید میدادند و ما در ترس زیان بیشتر هستیم


دقت کنید در مورد سهمهایی که در سقف قیمتی هستند صحبت نمیکنیم


از سهامی صحبت میکنیم که ۵۰ تا ۷۰ درصد تا اینجا ریزش داشته و الان تازه یاد فروشش افتاده اند برخیمهدی ساسانیانتهای خبر

0
0