پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
09:30
رئیسی: 🔹خیلی‌ها مدعی خدمت به مردم هستند اما خدمت آنها منفعت گراست؛ خدمت می‌کنند که منفعت ببرند جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002tra 🆔 @Ente...

رئیسی:


🔹خیلی‌ها مدعی خدمت به مردم هستند اما خدمت آنها منفعت گراست؛ خدمت می‌کنند که منفعت ببرندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tra


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0