کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/01
10:00
#کدال #بهار1401 ❇️هلدینگ های سرمایه گذاری ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار 1401👇🏼" ➖ #میدکو سود -1ریالی : افت ➖ #پارسان سود 3847ریالی...

#کدال #بهار۱۴۰۱❇️هلدینگ های سرمایه گذاری✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار ۱۴۰۱👇🏼"➖ #میدکو سود -۱ریالی : افت


➖ #پارسان سود ۳۸۴۷ریالی : رشد


➖ #ومعادن سود ۵ریالی : رشد ۵۱٪


➖ #وغدیر سود ۳۱۲ریالی : افت -۳۲٪


➖ #آریان سود -۳ریالی


➖ #تاصیکو سود ۱۴۰۵ریالی : رشد ۶۴٪


➖ #تیپیکو سود ۳۰۷۶ریالی : رشد ۸۳٪


➖ #برکت سود ۳۸ریالی : رشدکانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0