تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
23:01
#فجام با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-95A-104 مورخ 1395/09/09 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/25 افزایش ...

#فجام با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۵A-۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۶۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱ میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۵۳۹۹۹۹ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0