کارگزاری سهام بارز
1399/08/12
09:07
علی مطهری: بایدن پیروز شود، تندروها در ایران رأی نمی‌آورند نماینده مجلس دهم: ◼️اگر ترامپ انتخاب شود و همین راهش را دنبال کند و مشکلات ما هم پابرج...

علی مطهری: بایدن پیروز شود، تندروها در ایران رای نمی‌آورندنماینده مجلس دهم:◼️اگر ترامپ انتخاب شود و همین راهش را دنبال کند و مشکلات ما هم پابرجا باشد، فضای سرد سیاسی ادامه می‌یابد و کاهش چشمگیر حضور مردم در انتخابات مجلس تکرار می‌شود.◼️اما اگر بایدن پیروز شود، فکر می‌کنم با توجه به اینکه گشایش هرچند اندکی در وضع اقتصادی ایجاد می‌شود و حداقل شرایط سخت‌تر نمی‌شود و مقداری تاثیر برجام احساس خواهد شد، مردم به بهبود وضع معیشت خود امیدوار می‌شوند و مشارکت بیشتری در انتخابات سال آینده خواهند داشت.◼️اگر مشارکت بالا باشد و قشر خاکستری وارد انتخابات بشوند، طبعا تندروها رای نمی‌آورند و فرد معتدلی رای می‌آورد.


شرق

انتهای خبر

0
0