کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/23
20:04
#تاصیکو ارزش بازار تاصیکو به 27 هزار میلیارد تومان رسید ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی خود 54 هزار میلیارد تومان بود که اصلا 50% داشته است.

#تاصیکوارزش بازار تاصیکو به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید


ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی خود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود که اصلا ۵۰٪ داشته است.انتهای خبر

0
0