پیامهای ناظر بازار
1399/11/14
10:33
توقف نماد (شپاس۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شپاس۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت نفت پاسارگاد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0