سیگنال یاب روزانه
1399/11/12
19:48
🔸بیشتری ورود پول: شستا، شپنا، سفارس، تاپیکو، اوان 🔸بیشترین خروج پول: شبندر، وسپهر، وپاسار، بوعلی، کاوه

🔸بیشتری ورود پول:شستا، شپنا، سفارس، تاپیکو، اوان
🔸بیشترین خروج پول:شبندر، وسپهر، وپاسار، بوعلی، کاوه

انتهای خبر

0
0