سیگنال طلایی
1401/01/10
10:47
بخشی از سهام این شرکت (#غناب ) را بخرید و نگه دارید این زیر خاکی هست که بعد ها بازار متوجه اش میشه

بخشی از سهام این شرکت (#غناب ) را بخرید و نگه دارید این زیر خاکی هست که بعد ها بازار متوجه اش میشه


انتهای خبر

0
0