آتی کالا
1399/08/18
08:03
نگین آبان در صورت عبور از محدوده مقاومتی 8600، هدف بعدی 9000 را دنبال خواهدکرد و برای اصلاح با محدوده حمایتی 8200 مواجه است.@parvintorki https://t....

نگین آبان در صورت عبور از محدوده مقاومتی ۸۶۰۰، هدف بعدی ۹۰۰۰ را دنبال خواهدکرد و برای اصلاح با محدوده حمایتی ۸۲۰۰ مواجه است.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0