دنیای آتی
1399/08/18
08:03
نگین آبان در صورت عبور از محدوده مقاومتی 8600، هدف بعدی 9000 را دنبال خواهدکرد و برای اصلاح با محدوده حمایتی 8200 مواجه است.@parvintorki https://t....
نگین آبان در صورت عبور از محدوده مقاومتی ۸۶۰۰، هدف بعدی ۹۰۰۰ را دنبال خواهدکرد و برای اصلاح با محدوده حمایتی ۸۲۰۰ مواجه است.@parvintorki
https://t.me/Donyaye_Ati

انتهای خبر

0
0