کدال۳۶۰
1401/02/21
16:33
#حفاری معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت حفاري شمال - نماد: حفاري 1401-02-21 16:34:45 (880161)...

#حفاری


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت حفاری شمال - نماد: حفاری۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۱۶:۳۴:۴۵ (۸۸۰۱۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0