بورس۲۴
1400/10/01
15:29
توضیحات «خپارس» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پارس خودرو اعلام نمود که علت تغییرات سود و زیان عملیاتی دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش مبلغ فروش و میانگین نرخ فروش محصولات و در نتیجه بهبود حاشیه سود ناخالص می باشد.

انتهای خبر

0
0