پایگاه خبری انتخاب
1400/05/24
09:44
پولیتیکو: 🔹کارکنان سفارت آمریکا به سرعت در حال انتقال به فرودگاه کابل هستند جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002eeA 🆔 @Entekhab_ir

پولیتیکو:


🔹کارکنان سفارت آمریکا به سرعت در حال انتقال به فرودگاه کابل هستندجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eeA


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0