موج مثبت Positive Wave
1399/11/13
11:52
خیلی ها سر پایینی بورس رو تجربه کردن (در روزهای پایانی مثبت شاخص در مرداد وارد بازار شدن) این بازار بالاخره روی خوشش رو به سهامدارهاش نشان خواهد ...

خیلی ها سر پایینی بورس رو تجربه کردن (در روزهای پایانی مثبت شاخص در مرداد وارد بازار شدن)این بازار بالاخره روی خوشش رو به سهامدارهاش نشان خواهد داد#شک_ندارمبالاخره عروسی تو کوچه ما هم میاد


@Waveplus

انتهای خبر

0
0