کانال بترانس
1400/04/13
08:59
🔴مهم؛ سود بین بانکی به مرز 18 رسید 🔻نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به 18.12 درصد کاهش یافت.

🔴مهم؛ سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسید🔻نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت.
انتهای خبر

0
0