کدال۳۶۰
1400/11/19
14:44
#وآفری توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 844851 مورخ 1400/11/11 شرکت فرابورس ایران مبنی بر مبني بر توضيحات...

#وآفری


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۸۴۴۸۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ شرکت فرابورس ایران مبنی بر مبنی بر توضیحات در مورد صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده سال مالی ۱۴۰۰ به استحضار می رساند پاسخ سوالات به شرح فایل پیوست می باشد
۱۴۰۰-۱۱-۱۹ ۱۴:۴۴:۵۲ (۸۵۲۴۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0