پایگاه خبری انتخاب
1399/08/29
11:11
وکیل پرونده دختر آبادان: 🔹اقاریری که در صداوسیما پخش شد مورد قبول موکل من نیست 🔹علیه انتشاردهندگان ویدیوی اعتراف و بازسازی صحنه جرم، اعلام جرم خوا...

وکیل پرونده دختر آبادان:


🔹اقاریری که در صداوسیما پخش شد مورد قبول موکل من نیست🔹علیه انتشاردهندگان ویدیوی اعتراف و بازسازی صحنه جرم، اعلام جرم خواهم کردجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SJC


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0