کارگزاری آبان
1399/10/29
10:38
📈در میان فشار فروش حاکم بر سیمانی ها #سنير, #سدشت, #سدور, #سقاين , #ساروم با افزایش تقاضا همراه شدند.

📈در میان فشار فروش حاکم بر سیمانی ها #سنیر, #سدشت, #سدور, #سقاین , #ساروم با افزایش تقاضا همراه شدند.


انتهای خبر

0
0