مبین تحلیل
1399/08/18
10:52
📌#نبض_بازار 🔸ارزش صفوف فروش بازار تا به این لحظه حدود 9200 میلیارد تومان میباشد که بیشترین میزان صف به لحاظ ارزش متعلق به نمادهای #فولاد #وآیند #د...

📌#نبض_بازار🔸ارزش صفوف فروش بازار تا به این لحظه حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان میباشد که بیشترین میزان صف به لحاظ ارزش متعلق به نمادهای #فولاد #وآیند #دی و.... میباشد.


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0