نوآوران امین
1399/11/14
12:50
سرمایه گذاری کشاورزی ایران(#کورزی) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 98 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1398 در ...

سرمایه گذاری کشاورزی ایران(#کورزی)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۹۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۵۷,۹۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۴,۵۰۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۷۹۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۱۵۲۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0