نود اقتصادی
1399/08/19
07:54
📸 نسبت کفایت سرمایه بانک رسالت منفی شد ▪️به گزارش «نود اقتصادی» درحالی که براساس قوانین بانک مرکزی ایران، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑانک‌...

📸 نسبت کفایت سرمایه بانک رسالت منفی شد▪️به گزارش «نود اقتصادی» درحالی که براساس قوانین بانک مرکزی ایران، ﺣﺪﺍﻗﻞ نﺴﺒت ﻛﻔاﻳت سرماﻳﻪ برﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ بانک‌ها ﻭ مﻮسﺴاﺕ ﺍعﺘﺒاﺭﻱ کشور حدود ۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ شده، با این حال در پایان ۶ماهه امسال این میزان در بانک قرض‌الحسنه رسالت به منفی ۳۳/. کاهش یافته است.▪️قابل ذکر است عنوان کفایت سرمایه بدین مفهوم است که بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.✅ کانال آخرین اخبار و تحلیل‌های روز اقتصاد ایران↙️🆔 https://telegram.me/joinchat/EZnefD۹kO۸xINJK_Z۵xVqQانتهای خبر

0
0