مدت: 5.2 ثانیهحجم: 323 کیلوبایت
بورس آموز
1399/08/11
17:00
واکنش سهامداران 😂 وقتی رییس جمهور فرمودند : به بازگشت ثبات به بازار سرمایه و ارز امیدواریم! ‎⚡️‌‏⚡️بورسآموز را دنبال کنید

واکنش سهامداران 😂 وقتی رییس جمهور فرمودند : به بازگشت ثبات به بازار سرمایه و ارز امیدواریم!⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید
انتهای خبر

0
0