سینا سلیمانی
1399/08/29
22:55
نمودار تغییرات نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۳۹۹ نرخ بهره بعد از سقف ۲۳٪ در آبان ماه ، به ۲۰٪ و تا به امروز به ۱۹.۵٪ کاهش یافته است. متوسط نرخ...

نمودار تغییرات نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۳۹۹نرخ بهره بعد از سقف ۲۳٪ در آبان ماه ، به ۲۰٪ و تا به امروز به ۱۹.۵٪ کاهش یافته است. متوسط نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال تا کنون ۱۵.۶٪ بوده است.این نرخ بین کف و سقف دالان در نوسان بوده و عمدتا نرخ های کمتر از ۱۵٪ و بالای ۱۹٪ پایدار نبوده است. بنابراین بنظر میرسد تا انتهای سال این نرخ در محدوده ۱۶ تا ۱۹٪ تثبیت خواهد شد و میانگین این نرخ در انتهای سال در سطح حدود ۱۷٪ قرار خواهد گرفت.کاهش این نرخ به زیر ۲۰٪ و تثبیت سقف دالان در محدوده ۲۰٪ اتفاق مثبتی برای بازار. سرمایه خواهد بود.انتهای خبر

0
0