کدال۳۶۰
1399/09/23
10:20
#سدشت خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت صنایع سیمان دشتستان 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ 1399-09-23 10:...

#سدشت


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت صنایع سیمان دشتستان🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۰:۲۰:۰۴ (۷۰۲۰۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0