بتاسهم
1401/06/02
22:15
#وملل در مرداد با درامد تسهیلات اعطایی 6397 میلیاردریال و سود پرداختی سپرده نیز 6241 میلیارد بوده است . تراز5 ماهه 3752 میلیارد ریال بود

#وملل در مرداد با درامد تسهیلات اعطایی ۶۳۹۷ میلیاردریال و سود پرداختی سپرده نیز ۶۲۴۱ میلیارد بوده است . تراز۵ ماهه ۳۷۵۲ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0