بورس۲۴
1401/05/13
17:20
سهم بانک پارسیان در توسعه میدان نفتی آزادگان چقدر است؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک پارسیان بیان نمود سهم این بانک به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان ۱۰۸ درصد بوده و به تصویب شرکا رسیده است. هم چنین بانک افزود تحقق آثار مالی این موضوع برای بانک پارسیان منوط به اجرایی شدن تفاهم نامه های مذکور و اخذ مجوزهای لازم می باشد.

سهم بانک پارسیان در توسعه میدان نفتی آزادگان چقدر است؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پارسیان بیان نمود سهم این بانک به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان ۱۰۸ درصد بوده و به تصویب شرکا رسیده است.


هم چنین بانک افزود تحقق آثار مالی این موضوع برای بانک پارسیان منوط به اجرایی شدن تفاهم نامه های مذکور و اخذ مجوزهای لازم می باشد.

وپارس
انتهای خبر

0
0