حامیان بورس ایران
1400/02/26
23:19
📊 10 نماد برتر با #بیشترین حجم معاملات روز یکشنبه 26 اردیبهشت: 1-خودرو (1.001 میلیارد سهم) 2-خبهمن (555.228 میلیون سهم) 3-خگستر (321.926 میلیون سه...

📊 ۱۰ نماد برتر با #بیشترین حجم معاملات روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت:۱-خودرو (۱.۰۰۱ میلیارد سهم)


۲-خبهمن (۵۵۵.۲۲۸ میلیون سهم)


۳-خگستر (۳۲۱.۹۲۶ میلیون سهم)


۴-کرمان (۲۵۱.۹۰۹ میلیون سهم)


۵-وتجارت (۲۳۸.۲۰۷ میلیون سهم)


۶-خساپا (۲۱۸.۸۵۴ میلیون سهم)


۷-خزامیا (۱۶۴.۷۰۲ میلیون سهم)


۸-وپارس (۱۵۰.۹۸۱ میلیون سهم)


۹-ختوقا (۱۴۲.۶۶۵ میلیون سهم)


۱۰-وبصادر (۱۴۱.۵۲۰ میلیون سهم)انتهای خبر

0
0