حس ششم
1400/07/25
08:51
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۲۰۶ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۴۲ میلیون سهم #داراب با حجم ۱۱ میلیون سهم #وسقم با حجم ۶ میلیون ...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وسرضوی با حجم ۲۰۶ میلیون سهم


#وسصفا با حجم ۴۲ میلیون سهم


#داراب با حجم ۱۱ میلیون سهم


#وسقم با حجم ۶ میلیون سهم


#ثنام با حجم ۵ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0