کانال کدال
1399/10/29
10:58
📊 نماد : غشهداب 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ✅ تم...

📊 نماد : غشهداب📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : کشت و صنعت شهداب ناب خراسان✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔽(-۱۵٪)


از مبلغ ۲,۰۷۱,۴۳۸ میلیون ریال به مبلغ ۱,۷۶۶,۴۴۳ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۶۳٪)


از مبلغ ۶۳۸,۱۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۴۲,۱۱۴ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۵۳٪)


تحقق سود ۲۲۶ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۳۱۱ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۱۴۷٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۱۵۴٪)


علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۴۵٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۵۰۹٪)


علت: افزایش جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غشهداب #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۸:۲۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0