تکسهم ۹۸
1400/01/15
10:07
#سیمرغ همچنان مورد توجه بازار با حجم مناسب و نسبت های معاملاتی خوب 👌

#سیمرغ همچنان مورد توجه بازار با حجم مناسب و نسبت های معاملاتی خوب 👌


انتهای خبر

0
0