پارسیس تحلیل
1399/10/07
07:00
#شستا بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا در تاریخ 6 دی 1399 در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، ص...

#شستابررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۹در پرتفوی بورسی شستا مالکیت ۵ هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز ۲ هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، ۲ روش به کارگرفته شده است.۱. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.۲. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده ۸۱ درصد و در روش دوم در محدوده ۵۹ درصد می باشد.پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است. /کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0