نوآوران امین
1400/01/15
22:41
مهندسی صنعتی روان فن آور (#خفناور) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۳...

مهندسی صنعتی روان فن آور (#خفناور)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۳۱.۷ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۹۸.۵۸ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۸


✅رشد ۴.۶۸ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0