کانال کدال
1399/10/09
22:27
📊 نماد : خرینگ 📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت: رينگ سازي مشهد 📋 خرینگ زیر ذره بین: 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 196.56 م...

📊 نماد : خرینگ📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت: رینگ سازی مشهد📋 خرینگ زیر ذره بین:۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۱۹۶.۵۶ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۸۳.۹۵ می باشد بالاتر است.


۲️⃣: سود خالص شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۹۶,۶۸۷ میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۴۰۲ درصدی داشته است.


۳️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۲۱۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۴۰۲ درصدی داشته است.


۴️⃣: سود نقدی در سال ۹۹ مبلغ ۰ ریال می باشد.


۵️⃣: بازدهی یک ماهه، سه ماهه و یک ساله سهم مثبت است.✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #خرینگ


#نسبت_بنیادی #زیر_ذره_بین ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0