محسن حسنلو
1401/03/30
12:23
#شستا آپدیت چنانچه در تایم فریم روانه سهم مشاهده می کنید، سهم در حال تشکیل الگویی Bullish 5-0 Pattern می باشد و از طرفی الگویی کلاسیک AB=CD معکوس...

#شستاآپدیتچنانچه در تایم فریم روانه سهم مشاهده می کنید، سهم در حال تشکیل الگویی Bullish ۵-۰ Pattern می باشد و از طرفی الگویی کلاسیک AB=CD معکوس نیز برای رشد ایجاد کرده است، از منظر تکنیکی جای خوبی برای حمایت می باشد.⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0