اقتصاد آنلاین
1401/05/31
19:37
📌اقتصاد دولتی جز ناکارآمدی نتیجه‌ای ندارد رئیس مجلس: 🔹اگر برنامه هفتم توسعه کل کشور را به روال گذشته بنویسیم حتی اگر در مجلس و دولت انقلابی هم با...

📌اقتصاد دولتی جز ناکارآمدی نتیجه‌ای نداردرئیس مجلس:🔹اگر برنامه هفتم توسعه کل کشور را به روال گذشته بنویسیم حتی اگر در مجلس و دولت انقلابی هم باشد هیچ خاصیتی ندارد.🔹نباید هر ۵ سال یکبار سیاست عوض شود بلکه سیاست باید یک تا ۲ دهه پیش برود تا نتیجه بخش باشد.🔹اقتصاد دولتی جز ناکارآمدی نتیجه‌ای ندارد؛ بخش خصوصی به معنای خاصه‌سازی نیز بدتر از اقتصاد دولتی است؛ مردمی‌سازی اقتصاد است که راهگشا خواهد بود.انتهای خبر

0
0