بورسینه
1399/12/04
16:26
📌کدال‌نگر (۴ اسفند ۱۳۹۹) 🔹شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، اطلاعیه‌ای در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها منتشر کرده‌است....

📌 کدال‌نگر (۴ اسفند ۱۳۹۹)🔹شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، اطلاعیه‌ای در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها منتشر کرده‌است.


🔸شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فولاد در بهمن ماه بیش از هشت هزار و ۳۶۵میلیارد تومان فروش داشته است.


🔹بانک پارسیان، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در نظر دارد نسبت به فروش سهام خود در شرکت سرمایه گذاری پارسیان از طریق مزایده اقدام نماید.


🔸شرکت سیمان فارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سفار در بهمن ماه بیش از ۱۴میلیارد تومان فروش داشته است.👈🏻برای مطالعه مشروح کدال‌نگر امروز کلیک کنیدانتهای خبر

0
0