بتاسهم
1399/08/25
09:17
،نماد معاملاتي شركت هاي حفاري شمال(حفاري)، سرمايه گذاري ملي ايران(ونيكي)،شهد(قشهد)و حق تقدم شركت تامين سرمايه نوين(تنوينح)با توجه به عدم كشف قيمت د...

،نماد معاملاتی شرکت های حفاری شمال(حفاری)، سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی)،شهد(قشهد)و حق تقدم شرکت تامین سرمایه نوین(تنوینح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند


انتهای خبر

0
0