نوآوران امین
1399/09/04
19:27
فجر انرژی خلیج فارس (#بفجر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۴.۲۴ درصد...

فجر انرژی خلیج فارس (#بفجر)



گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



✅افزایش ۴.۲۴ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۹.۲۱ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸


✅رشد ۳۸.۴۵ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته



تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0