کانال کدال
1399/10/09
20:59
📊 نماد : چدن 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 🏭 ...

📊 نماد : چدن📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: تولیدی چدن سازان✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی- گروه ب📜 شرح رویداد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بر روی طبقه سرمایه گذاری های بلند مدت با توجه به گزارشات ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری به میزان ۸۰۰ درصد در مقایسه با سرمایه ثبت شده فعلی برآورد می گردد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #چدن #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۸:۲۴:۴۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0